Autor: alihrdinova@gmail.com

Jaro – zpěvní ptáci

Jaro je asi nejkrásnější část roku. Přiroda se po zimě probouzí a zpěvní ptáci jaro hlasitě vítají už téměř od února. V březnu se z jižních zimovišť vracejí stěhovaví ptáci a říká se, ža jaro neodvolatelně nadchází, když se v nápadném počtu objeví hýlové obecní (Pyrrhula pyrrhula)....
Read More

Namibie 2021/5 000 km (pro Czech Photo Travel)

Konečně! V listopadu 2021 se uskutečnila dlouho plánovaná cesta do Namibie, odkládaná od jara 2020 už 3x….. Jelo nás celkem deset fotografů a cesta pro CK Czech Photo Travel se vydařila se vším všudy. Namibie je nádherná země, snad každých 50-80 km se dramaticky mění ráz krajiny, takže je...
Read More