Jaro je asi nejkrásnější část roku. Přiroda se po zimě probouzí a zpěvní ptáci jaro hlasitě vítají už téměř od února. V březnu se z jižních zimovišť vracejí stěhovaví ptáci a říká se, ža jaro neodvolatelně nadchází, když se v nápadném počtu objeví hýlové obecní (Pyrrhula pyrrhula)....